Stortingets rolle i det norske politiske systemet | Fagartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Stortingets rolle i det norske politiske systemet | Fagartikkel

Oppgaven handler om Stortinget.

Innhold

s. 3 Innledning
s. 3 Stortingets hovedoppgaver
s. 4
- Kontroll
- Bevilgning og budsjett
- Lovgivning
s. 5 EOS- utvalget
s. 6 Organisering
- Presidentskapet
s. 7 Arbeidsmåter
- Partigruppens oppgaver
- Fagkomiteene
s. 8 Maktstilling i forhold til andre statsmakter
s. 9 Konklusjon
s. 10 . Kilder

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive om Stortingets rolle i det norske politiske systemet og ta for meg Stortingets oppgaver, organisering, arbeidsmåter samt dets maktstilling i forhold til andre statsmakter.

Det norske styresettet er basert på parlamentarisme, som går ut på maktfordelingsprinsippet hvor statsmakten fordeles på tre uavhengige institusjoner. En lovgivende, utøvende og dømmende institusjon. Det parlamentariske styresettet gir Stortinget kontroll over regjeringen, og dette betyr at dersom det vedtas at et flertall i Stortinget har mistillit til regjeringen, fører dette til at regjeringen må gå av. Norge har også en flertallsregjering , som betyr at når regjering tar sitt standpunkt så blir det slik.

Maktfordelingssystemet skal i hovedsak sikre en

balanse mellom de forskjellige maktorganene, hvor de uavhengig av hverandre skal kunne kontrollere hverandre. Stortinget er folkevalgt og er den lovgivende institusjonen

i Norge som både vedtar lover, bevilger midler og kontrollerer de andre institusjonene. Den utøvende institusjonen er kongen og regjeringen, mens den dømmende er domstolene... Kjøp tilgang for å lese mer

Stortingets rolle i det norske politiske systemet | Fagartikkel

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2014
  Veldig god og utdypende stil, med fin flyt og vakker utforming.
 • 10.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var til stor hjelp for meg!
 • 16.09.2014
  SUPERB!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 09.04.2014
  flyt oppgave!!!!1!!!!!!