Stortinget, Regjeringen og Valget 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Stortinget, Regjeringen og Valget 2013

Oppgaven tar for seg hvilke realisitiske regjeringsalternativer det finnes i Norge i dag (med tanke på valget i 2013), og hvilken betydning disse kan ha for den politiske hverdagen som kommer.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg ta for meg følgende problemstilling:

Hvilke realistiske regjeringsalternativer finnes det i Norge i dag, og hvilken betydning kan disse ha for den politiske hverdag i perioden som kommer?

Oppgaven vil derfor omhandle hvilke ulike regjeringsalternativer som kan være realistiske ved neste Stortingsvalg i 2013 og hvilken betydning de ulike regjeringsalternativene kan ha for den politiske hverdagen i kommende Regjering og Storting. Jeg skal se på de mest sannsynlige regjeringsalternativene både som flertallsregjering og som mindretallsregjering. En flertalls- eller mindretallsregjering vil få forskjellig betydning for maktfordelingen mellom Stortinget og Regjeringen.

Stortinget er formelt det øverste politiske organet i Norge. Stortinget har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makten. Det vil si at Stortinget vedtar lover, bevilger penger og kontrollerer regjeringen. Stortinget har i dag 169 representanter.

Regjeringen er den utøvende makt og er Stortingets arbeidsutvalg som utfører vedtakene Stortinget tar. I realiteten er Regjeringen et viktigere organ enn Stortinget. Den utøvende makt er i stor grad delegert videre ned til departementene. Departementene er Regjeringens... Kjøp tilgang for å lese mer

Stortinget, Regjeringen og Valget 2013

[26]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  En grei oppgavetekst, men mangler litt mer drøfting og redegjørelse av problemstillingen som ble gitt
 • 30.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget informativ stil, men kanskje litt lite drøfting. Blir uansett god å ha på tentamen i PM! :)
 • 15.10.2014
  Forteller veldig bra om valget, Stortinget og regjeringen!
 • 27.03.2014
  Bra skrevet! God hjelp til heldagser og eksamener