Stoffkretsløp og energistrøm i et økosystem | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1443
 • Word2007

Sammendrag: Stoffkretsløp og energistrøm i et økosystem | Oppgaver

Sammendrag for deler av kapittel 2 om stoffkretsløp og energistrøm i et økosystem i læreboken Bios 2. Teksten inneholder også svar på oppgaver til kapitlet.

Innhold

Stoffkretsløp og energistrøm i et økosystem
Karbonkretsløpet
Nitrogenkretsløpet
Energistrøm mellom trofiske nivåer
Miljøgifter i næringskjeden

Utdrag

Fotosyntesen, produsentene omdanner CO2 til enkle karbohydrater, celleånding, der produsenter, konsumenter og nedbrytere frigjør CO2. Viktige kjemiske reaksjoner som bidrar til å opprettholde balanse i karbonkretsløpet.

Karbondioksid tilføres næringskjedene ved fotosyntesen hos produsentene. Det frigjøres ved celleånding hos alle levende organismer og ved forbrenning av fossile brennstoffer. Noen blir lagret i korte (planteplankton eller døgnfluer)eller lengre tider (trær, skilpadder).

Anaerobe omgivelser (myr & bunn stillestående O2 fattig vann). Organisk materiale akkumulert. Sedimenter.
Havbunner, karbonholdig sedimenter av kalsiumkarbonat og CaCO3, i porøse tygge lag.

Marmor, forsteinet og sammenpresset karbonholdige forbindelser. Millioner av år før karbonet er tilbake. Sur nedbør øker farten.
CO2 er nødvendig i grønne planter for at de gjennom fotosyntesen skal danne karbohydrater. Karbohydratene blir i celleåndinga brutt ned til CO2 igjen som alle levende organismer puster ut.

Hvis nedbryterne forsvinner, vil det hope seg opp med organisk materiale, og ingen av stoffene vil sirkulere. Det vil derfor på kort tid bli for lite tilgjengelig nitrogen og fosfor og andre nødvendige næringsstoffer... Kjøp tilgang for å lese mer

Stoffkretsløp og energistrøm i et økosystem | Oppgaver

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 12.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Skulle ønske det var flere notater istedenfor oppgaver. Oppgavesvarene finner man på bios.cappelendam.no uansett.
 • 16.11.2011
  hjlap meg på prøven i BIO2
 • 17.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greie svar på oppgavene