Stil om pengespill

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1002
  • PDF

Nynorsk: Stil om pengespill

Oppgåve 3: Pengespel

Nynorsk stil om pengespill. Argumenter for og imot, og hva det kan gjøre med samfunnet.

Utdrag

Vi må langt tilbake i tid før vi kan sjå dei første menneska som tippa om anten det eine eller det andre. Heilt sidan idretten vart født har vi høyrt om menneske som veddar om dyr, varar og tenester. Då blir det tippa om kven som står igjen som vinner, og personen som tippar riktig, vinn innsatsen. Slik er det ikkje lenger i dag, der vi kan gå til næraste kiosk å tippe lotto, extra, joker eller resultatet på fotballkampane til helgen. Vi må heilt tilbake på 1800-talet for å finne dei aller første spillselskapene som fann stad i England, omtrent på same tid som serien i engelsk fotball starta opp for fullt.

I dagens samfunn er tipping og pengespel daglegdags for Ola Nordmann. Den organiserte tippinga i Skandinavia starta rundt 1920-talet, før det statleg heleide selskapet Norsk Tipping AS starta opp verksemda si i 1948. Selskapet som har kontor på Hamar, styrer alt av pengespel her i landet, noko som vil seie at selskapet har monopol. Det finst både positive og negative sider ved tipping som eg vil kome nærare inn på. Det har allereie vore fleire debattar og diskusjonar rundt omkring i tabloidaviser, i kva grad pengespel og tipping burde eksistere i velferdsstaten. Byrjar ein å drøfte og filosofere finnar ein fleire negative sider ved pengespill enn positive, men likevel blir Ola Nordmann fristen til å slenge inn kupongar kvar veke i håp om dei store beløpa... Kjøp tilgang for å lese mer

Stil om pengespill

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.09.2013
    bra skrevet! fikk bruk for det på min innleveringsoppgave