Stikkord Kap. 4-9 Fokus Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 1
 • 909
 • Word2003

Sammendrag: Stikkord Kap. 4-9 Fokus Vg1

Sammendrag fra vg1 boken Fokus.

Utdrag

Kapittel 4


• Kultur: de verdier, kunnskaper og ferdigheter som overføres fra generasjon til generasjon med noe forandret form.
• Kulturell globalisering: et aspekt ved den mer generelle globaliseringen hvor ulike kulturelle uttrykksformer som musikk, film, moter eller mat spres til de forskjellige verdenshjørner
• Hovedkultur: den dominerende kulturen i et samfunn.
• Delkultur: livsstil og væremåte knyttet til en bestemt gruppe, for eksempel yrkesgrupper, aldersgrupper og interessegrupper.
• Etnosentrisk: betegnelsen på en tilhørighet til å sette sin egen kultur i sentrum og bruke sine egne vaner, verdier og ideer i målestokk for alle andre.
• Kulturrelativistisk: betegnelsen for en tilbøyelighet for å se på alle kulturer som forskjellige eller likeverdige.
• Stereotypi: overforenklet, ensidig og ofte fordomsfull oppfatning om en annen gruppe mennesker... Kjøp tilgang for å lese mer

Stikkord Kap. 4-9 Fokus Vg1

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 04.12.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  hjalp meg helt ok. Ikke det beste jeg har sett.
 • 14.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, men hvor er kapittel 9?
 • 29.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  pøh, ikke så beldig bra skrevet