Stikkord Kap. 10-13 Fokus Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 890
 • PDF

Sammendrag: Stikkord Kap. 10-13 Fokus Vg1

Sammendrag fra vg1 boken Fokus.

Utdrag

Kapittel 10
• Bruttonasjonalprodukt: verdien av alt som blir produsert i et land
Velstand: en betegnelse på hvor mye materielle goder et samfunn har tilgang til. Et samfunn kan ha høy velstand, uten at alle
• Velferd: ofte en betegnelse på i hvor stor grad alle medlemmene i et samfunn får tilfredsstilt sine grunnleggende behov.
• Barnetrygd og kontantstøtte: er opprettet for å hjelpe barnefamiliene i en fase i livet der utgiftene øker sterkt. Barnetrygd blir gitt til alle med barn under 18 år. Kontantstøtte er forbeholdt familier som ikke har barna sine i barnehager med offentlig støtte.
• Foreldrepenger: gir nybakte foreldre inntil 54 ukers inntekt dersom de har vært inntektsgivende i minst seks måneder av de ti siste månedene før fødselen.
• Arbeidsledighetstrygd: sikrer at de som mister jobben, ikke mister den inntekten de trenger for å leve.
• Sykelønn: sikrer lønn til de som er syke på grunn av midlertidig sykdom.
Uførepensjon: sørger for at de med varig sykdom fortsatt får en inntekt... Kjøp tilgang for å lese mer

Stikkord Kap. 10-13 Fokus Vg1

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 15.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Denne var bra, bra forklaring på ord som er i kapittelene
 • 29.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  greit nok skrevet, men hvorfor står det på svensk?
 • 01.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Dette her var meget bra!!!
 • 18.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  BraAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa