Stengelen | Oppbygging og funksjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 5
 • 3
 • 508
 • PDF

Rapport: Stengelen | Oppbygging og funksjon

Hensikt:
Vi skal undersøke hvordan de ulike delene av en stengel er bygd opp og tilpasset spesielle funksjoner og oppgaver.

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Utførelse
Resultat
Konklusjon

Utdrag

Teori:
Noen planter har spesielle rørsystemer som heter ledningsstrenger. Ledningsstrenger har to hovedveier for langtransport av stoffer. Enten går stoffet fra rota til bladet, eller fra produksjonsstedet til lagring eller bruk. Ofte er det styrkevev knyttet til ledningsstrengene. Styrkevevet er med på å opprettholde en fast struktur noe som er viktig for væskeflyten i strengelen.

Vedvevet består av vedrørceller som overlapper hverandre i enden slik at det blir et sammenhengende rør. De vedrørene somer i bruk i en plante er satt sammen av døde celler og er helt uten cytoplasma og kjerne. Siden cellene ikke har noe «innmat», effektiviserer strømmen av vann og oppløste mineraler gjennom cellen fordi denne væsken får mindre motstand. Væsken som strømmer gjennom vedrørene, er i hovedsak vann med oppløste mineraler, og væsken går fra rota til bladene... Kjøp tilgang for å lese mer

Stengelen | Oppbygging og funksjon

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Takk for god hjelp:)
 • 27.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  kjembe brad den var ja