Stemmerett som 16 år?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 4
  • 2
  • 673
  • PDF

Nynorsk: Stemmerett som 16 år?

Stilen handlar om at noken kommunar vil innføre at 16 åringar skal få lov å delta i kommunestyret og kunne stille til val.

Norsk hovudmål (nynorsk)

Lærers kommentar:
Bra skrevet og eg hadde levd meg inn i oppgava, han syntes det var fin lengde på stilen og at eg hadde svart utfyllande. Det var berre småfeil som trakk ein del ner, men dette er fiksa opp i.

"Oppgåve 3. Ei ny ordning skal no testast ut i nokre kommunar der ungdom får delta i politiske val frå fylte 16 år. Drøft om det er rett å gje så unge mennesker stemmerett. Mange unge seier dei er lite interesserte i politikk. Gje nokre grunnar for denne haldninga."

Stemmerett som 16 år?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.