Staten vs. individet

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (3 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Politikk og menneskerettigheter

Karakter

6

Antall sider

11

Antall ord

3078

Filformat

PDF

Staten vs. individet

Staten_vs_individet

Innhold:

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1
- INNLEDNING 2
1.1 PLATONS IDEALSTAT 2
1.2 KRITIKK AV PLATONS FRIHETSTENKNING 3
1.3 OPPSUMMERING AV PLATON 4
2.1 ROUSSEAU OG OPPRØRET MOT FØYDALISMEN 4
2.2 ROUSSEAU OG VEIEN TIL TOTALITARISME 6
2.3 OPPSUMMERING AV ROUSSEAU 8
3.1 MILL OG SKADEPRINSIPPET 8
3.2 RAWLS OG TEORIEN OM RETTFERDIGHET 9
- KONKLUSJON 10
- LITTERATURLISTE 11

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.