Standpunkt kapittel 6: Det internasjonale samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2550
 • Word2007

Sammendrag: Standpunkt kapittel 6: Det internasjonale samfunn

Et sammendrag av kapittel 6 "Det internasjonale samfunnet" i samfunnsboken Standpunkt.

Innhold

Hva er det internasjonale samfunnet?
Hva er makt?
Maktressurser
Globalisering
Konflikt i det internasjonale samfunnet
Internasjonal terrorisme:
Norge som internasjonal aktør.
EU- den europeiske union.
Fattigdom (fattige og rike land – nord/sør-konflikten)
Miljøproblemer i dagens verden

Utdrag

Det internasjonale samfunnet
Hva er det internasjonale samfunnet?
- Det internasjonale samfunnet består av ca. 200 selvstendige stater. Antallet har økt særlig etter 1990 – da Sovjetunionen og Jugoslavia ble splittet opp i en rekke mindre stater. Statene i det internasjonale samfunnet består av aktører. Aktører er deltakere i en politisk prosess.
- Det internasjonale samfunnet består i hovedsak av 3 ulike aktører:
Stater
Alle stater er suverene, og har rett til å styre seg selv uten at andre stater kan blande seg inn i deres indre forhold. De største statene kan tillate seg mer enn de små kan. Stormakter (USA, Russland og Kina) kan både bruke makt overfor andre stater og motstå press utenfra når det gjelder indre forhold.
Organisasjoner: mellomstatlige (FN, NATO osv.) og ikke-statlige (Røde Kors, Amnesty)... Kjøp tilgang for å lese mer

Standpunkt kapittel 6: Det internasjonale samfunn

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Sentrale trekk i denne oppgaven kan brukes på eksamen
 • 14.05.2014
  Veldig bra! Hadde med det viktigste.
 • 27.05.2014
  Den var bra. Hadde med det viktigste
 • 23.05.2014
  kjempe bra förklaring