Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 6
 • 1224
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

Oppsummeringsoppgaver til "Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007" i læreboken "Tema vg3 - norsk språk og litteratur."

Innhold

Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007
Oppsummeringsoppgaver
Side 156

1. På kva måtar kan staten drive språkpolitikk?
2. Kvifor er skulepolitikk også språkpolitikk?
3. Korleis har utviklinga vore for nynorsk og bokmål som opplæringsmål dei siste hundre åra?
4. Når blei sidemålsstilen innført i gymnaset? Korleis stemde dei ulike partia?
5. Kven bestemmer kva som skal vere opplæringsmålet på ulike klassesteg?
6. Kor mange kommuner har nynorsk som administrasjonsspråk? Kor mange har bokmål?

Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007
Oppsummeringsoppgaver
Side 166

1. Kva for språkorganisasjoner blei stifta tidleg på 1900-talet?
2. Kor mange rettskrivingsreformer har det vore for norsk skriftspråk siden 1900? Når skjedde desse reformene?
3. Kva har vore hovudstandpunkta i rettskrivingsdebatten?
4. Kvifor blei ”Foreldreaksjonen mot samnorsk” organisert?
5. Kva skal normeringa av lokale, geografiske namn byggje på? Kven bestemmer normeringa?

Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007
Oppsummeringsoppgaver
Side 168

1. Kva gjekk dialektbølgja ut på?
3. Kor vanleg er det å bruke dialekt i sms-ar?
4. På kva måtar er språksbruken i den offentlige rommet blitt meir uformell?

Utdrag

1. På kva måtar kan staten drive språkpolitikk?

Staten har et eget fagorgan for språk, språkrådet. Det er språkrådet som skal følge opp den språkpolitikken som styremaktene har vedtatt, og arbeide for å styrke statusen til norsk språk.

Språkrådet er statens rådgivende organ i alt av spørsmål som gjelder målformene bokmål og nynorsk – både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.

2. Kvifor er skulepolitikk også språkpolitikk?

Som vi vet er den spesielle språksituasjonen i Norge med to sidestilte skriftspråk, altså nynorsk og bokmål. Altså under denne ”spesielle språksituasjonen” hører også stadige forsøk på språknormering, regler for språkbruk i kringskastingen, sidemålsopplæring i skolen (skulepolitikk) og kommunenes valg av hovedmålform. Det var mye debatt rundt alt dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 25.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette er bra fakta og opplysningar om språkdebatt og politikken i norge frå 1900 til 2007
 • 03.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette synes jeg var en kjempe god tekst! Jeg liker strukturen og ordvalget.
 • 29.11.2016
  super skrevet! veldig mye nyttig lesestoff
 • 19.11.2016
  rikelig med fakta, bra struktur og ordbruk