Språkutvikling i Norge og Norden fra ca 1800 til i dag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1882
 • Word2003

Sammendrag: Språkutvikling i Norge og Norden fra ca 1800 til i dag

Notater fra kapittelet språkutvikling i Norge og Norden fra ca 1800 til i dag. Kapittel 5 i Grip teksten, Aschehoug.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

- Danmark har blitt utlandet for nordmennene
- grunn til at språket ble en viktig kampsak
- språket var det fremste kjennetegnet på en nasjon
- nasjonal: dansk skriftspråk, norske dialekter
- sosial: overklassen; dansk med norsk uttale
- skulle skriftspråket bygge på det nedarva danske skriftspråket, som var basis for det norsk-danske overklassemålet, eller skulle det bygge på talemålet til det brede lag av det norske folket?

Språket som ledd i nasjonsbygging ellers i Norden på 1800-tallet.
- språk spiller en stor rolle i nasjonsbygging
- Før 1800: dansk, svensk og islandsk
- Finland og Færøyene
- ble skapt egne nasjonale skriftspråk  hovedspråk

Finland
- 1300-1807: Finland og Sverige. Stockholm hovedstad, Sverige hovedlandet og svensk offisielt språk
- 1809: Sverige måtte avstå Finland til Russland
1863: Finsk offisielt språk sidestilt med svensk
- Reviderte den gamle bibelfinsken
- ta inn ord og former fra de østfinske dialektene
- kjente fortellende diktet Kalevala som var basert på tradisjonsstoff han hadde samlet inn i Karelen i Øst-Finland
- nye finske skriftspråket: ulike finske dialekter
- ble tatt i bruk som talemål: brukt av overklassen

---

1917-reformen – obligatoriske og valgfrie endringer
- på riksmålsiden gjaldt de obligatoriske endringene bare skriftbildet, ikke uttalen
- fald, mand  fall, mann lik skrivemåten på landsmål
- fikk lik skrivemåte i begge målformene og bedre samsvar mellom skrift og uttale på riksmål
- i tilfelle endringene førte til ny uttale som ikke samsvarte med det danna talemålet i samtiden, ble endringene i riksmålet valgfrie: brua, steinen ELLER broen og stenen
- Fikk to utgaver av riksmål
- bare tradisjonelle former: riksmål med obligatoriske former. Stemte alltid med det danna talemålet... Kjøp tilgang for å lese mer

Språkutvikling i Norge og Norden fra ca 1800 til i dag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 24.01.2013
  Skrevet av Student på 5. år
  Bra oppgave, men når du kjøper den så vær klar over at den er i stikkordsform :-)))
 • 10.04.2015
  Gjennomført besvarelse.