Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 6
 • 1224
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

Oppsummeringsoppgaver til "Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007" i læreboken "Tema vg3 - norsk språk og litteratur."

Utdrag

1. På kva måtar kan staten drive språkpolitikk?

Staten har et eget fagorgan for språk, språkrådet. Det er språkrådet som skal følge opp den språkpolitikken som styremaktene har vedtatt, og arbeide for å styrke statusen til norsk språk.

Språkrådet er statens rådgivende organ i alt av spørsmål som gjelder målformene bokmål og nynorsk – både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.

2. Kvifor er skulepolitikk også språkpolitikk?

Som vi vet er den spesielle språksituasjonen i Norge med to sidestilte skriftspråk, altså nynorsk og bokmål. Altså under denne ”spesielle språksituasjonen” hører også stadige forsøk på språknormering, regler for språkbruk i kringskastingen, sidemålsopplæring i skolen (skulepolitikk) og kommunenes valg av hovedmålform. Det var mye debatt rundt alt dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Språkdebatt og språkpolitikk i Norge 1900-2007

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 06.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  så bra, var veldig nyttig..........................
 • 07.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Veldig fin for eksamener nå.
 • 29.11.2016
  super skrevet! veldig mye nyttig lesestoff
 • 19.11.2016
  rikelig med fakta, bra struktur og ordbruk