Spiseforstyrrelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 20
  • 4005
  • PDF

Spiseforstyrrelse

Om spiseforstyrrelse.

Innledning
I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om spiseforstyrrelse. Grunnen til at jeg har valgt spiseforstyrrelser er fordi det er et tema som er veldig interessant. Spiseforstyrrelser ser ut stadig til å bli et økende problem i vår kultur. Den rammer barn, ungdom og voksne. De som er spesielt utsatt er ungdom, særlig jenter. I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva spiseforstyrrelse er og hvilke forskjellige typer vi har. Jeg har begrenset denne oppgaven innen idretten håndball, hvor jeg skal ta for meg spørsmålet hvorfor er det så mange jenter som får spiseforstyrrelse ved denne idretten.
I hoveddelen skal jeg greie ut om spiseforstyrrelser. Jeg har valgt å fortelle om hver enkelt form for spiseforstyrrelse, og hvilke symptomer de har. I drøftningsdelen skal jeg komme fram til et svar angående problemstilingen jeg har valgt. I avslutningen skal jeg legge fram konklusjonen jeg har kommet fram til. Jeg skal også nevne om hvordan jeg har jobbet med oppgaven, og hva jeg har lært. Mitt mål med denne oppgaven er å prøve å få deg som leser å få et annet syn på spiseforstyrrelse.

Problemstilling:
• Hvorfor er det som mange jenter som får spiseforstyrrelser inne håndball?

Elevens kommentar

Drøftingen

Innhold

1.0 Innledning 2
2.0 Hoveddel 3
2.1 Forekomst 4
Forekomst innen håndball 5
2.2 Symptomer på spiseforstyrrelser 6
2.3 Anoreksi( anorexia nervosa) 7
2.4 Bulimi(Bulimia Norwosa) 10
2.5 Tvangsspising 13
2.6 Megareksi 14
2.7 Ortoreksi 14
2.8 EDNOS 14
2.9 Behandling 15
Hva kan du gjøre? 16
3.0 Drøfting 17
4.0 Konklusjon & avslutning 18
5.0 Kilder 19

Utdrag

2.0 Hoveddel
I dag er det blitt et enormt fokus på hvordan vi ser ut. Vekten spiller for mange av oss en stor rolle. Vekten har hos mange en større funksjon enn å vise oss noen tall. Til mange så viser den om du er lykkelig eller ikke. Behovet for å gå ned i vekt har blitt større enn før.

I dag er media, spesielt reklamebransjen, sterk fokusert på tynne, glade kvinner. Det er mye som er med å utvikle seg til spiseforstyrrelse, og det er ungdommer som blir rammet mest av det, spesielt jenter. I dag er det fire av ti 14-15-åringer som synes at de er for tykk, selv når de er normalvektige, og mange tenker på å slanke seg uten at der egentlig behov for det. Andelen øker opp i tenårene. Slanking, vektkontroll og uheldige matvaner er med å øke risikoen for å utvikle alvorlige spiseforstyrrelser.

For mange kvinner er skjønnhet og estetikk knyttet til kroppen viktig. Kvinner er mer opptatt av vekten, og er også mer biologisk utsatt for vektøkning. Mange kvinner mener at en slank kropp vil ikke bare være attraktiv som et skjønnhetsideal, men også et skjult budskap om selvkontroll og moralsk styrke. I dag er det mange kvinner som slanker seg for å bli attraktive for det annet kjønn. Mens forskning viser at gutter/menn ikke oppfatter ekstremt tynne jenter som attraktive som kvinner tror de gjør... Kjøp tilgang for å lese mer

Spiseforstyrrelse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 06.11.2017
    ser ut som en bra tekst