Sammendrag om spenst og hurtighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kroppsøving
 • 5
 • 2
 • 382
 • Word2007

Sammendrag om spenst og hurtighet

Sammendrag om spenst og hurtighet som fungerer utmerket som notater til repetering. Sammendraget er kort og konsist, og tar for seg faktorer som påvirker spenst og hurtighet, treningsprinsipper for spenst og hvordan man kan trene for å oppnå maksimal løpehastighet.

Lærers kommentar

Veldig bra besvarelse, men kunne kommet med noen eksempler.

Elevens kommentar

Bare øv bra på alt som står på dokumentet, så har du alt!

Utdrag

Faktorer som påvirker spensten og hurtigheten:
Det er flere faktorer som er avhengige for spenst og hurtighet. De viktigste er:
- Muskelstyrken: Økt muskelstyrke gir bedre spenst og bedrehurtighet.

- Sammensetning av fibertyper i musklene: Sammensetningen av fibertyper er med på å påvirke spensten og hurtigheten.

- Teknikk og koordinasjon: Evnen til å samordne bevegelsene er viktige for spensten og hurtigheten. En høydehopper trenger både god teknikk og stor muskelstyrke.

- Reaksjonstiden: Det er i flere sammenhenger viktig å kunne reagere raskt.
Reaksjonstiden er avhengig av hvor raskt vi oppfatter signalet eller situasjonen, og hvor raskt vi starter bevegelsen. Eksempel: miste glass i gulvet, startsignalet.

Treningsprinsipper:... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om spenst og hurtighet

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig bra. Ikke så altfor utfyllende så du skal lucke litt med spørsmålene
 • 19.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  passer veldig bra har snart prø.ve så :)
 • 02.05.2012
  Skrevet av Student på 2. år
  meget godt oppgave. til hjelp for alle
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flotte notater jeg fikk veldig nytte av