Sovjetunionen - Kommunismens betydning for landet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 5
 • 8
 • 3043
 • PDF

Sovjetunionen - Kommunismens betydning for landet

Innlevering i Historie om Sovjetunionen. Grov gjennomgang av Sovjetunionens historie og drøfting rundt ideologiens betydning for samfunnet og menneskene, innen områder som økonomi, kultur, religion og politikk.

PROBLEMSTILLING
Marxismen blei utarbeidet av filosofene Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunismen bygger på marxismen, og er en styreform som har påvirket store deler av verden. På det største, var hele 1/3 av befolkningen i verden under et kommunistisk styre. Russland blei kommunistisk i 1917 og bestod helt til 1990. Kommunismen har derfor vært med på å forme samfunnet. Sovjetunionen ekspanderte og spredde kommunismen over hele Øst-Europa. Jeg skal gå inn i Sovjetunionens historie og finne ut mer om hva som skjedde, hvorfor det skjedde og følgene av det. Jeg vil se litt på ideologiens betydning for samfunnet og menneskene.

LÆREPLANMÅL
• Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
• Finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsen ikke hadde funnet sted
• Gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder

Utdrag

SOVJETUNIONENS HISTORIE

Nikolaj II var den siste tsaren, og han blei tvunget til å gå av i 1917. Dette skjedde da det fant sted en spontan folkeoppstand i Petrograd i mars, som blei kalt Februarrevolusjonen. Misfornøyde arbeidere dannet store folkemasser som demonstrerte og tsaren blei til slutt tvunget til å abdisere.

Tsarstyret blei erstattet av en mer liberal regjering, dumaen. Samtidig vokste det fram arbeider- og soldatråd som blei kalt sovjeter i hele landet. Bolsjevikene lovet bøndene jord og de var de eneste som ville gå inn for å få Russland ut av krigen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sovjetunionen - Kommunismens betydning for landet

[32]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2010
  Veldig bra skrevet og har tatt med alt jeg kan tenke på når det gjelder Sovjetunionen og dens historie
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet, utfyllende
 • 25.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  god og strukturert stil
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  besbkmrtsedfjnsldfjsldfkbjvdfsokl