Sosiologioppgaver - Produksjon og arbeidsliv

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Sosiologioppgaver - Produksjon og arbeidsliv

Inneholder svar på oppgaver fra kapittel 4 i Individ, kultur og samfunn.

Oppgåve 1. Gjer greie for årsaker til at folk flyttar frå utkantane til byane (pressområda)?

Oppgåve 2. Kva problem får fråflyttingsområda som følgje av fråflytting?

Oppgåve 3. Kva problem får tilflyttingsområda (pressområda) på grunn av auka tilflytting?

Oppgåve 4. Dersom målet framleis skal vere spreidd busetnad. Kva virkemiddel kan styresmaktene ta i bruk for å få folk til å busetje seg i utkantområde?

På nynorsk.

Utdrag

Oppgåve 1
Gjer greie for årsaker til at folk flyttar frå utkantane til byane (pressområda)?
At folk flyttar frå utkantane til byane er det forskjellige grunnar til. Det handlar ofte om økonomi. Mindre stader har færre innbyggjarar, dette gjer at marknaden for bedriftene vert mindre, anten det er butikkjeder eller andre fritidstilbod. Mangel på kundar gjer at det vert vanskelig å finansiere, og det heile endar med konkurs.

Nedlegging av bedrifter med mange arbeidsplassar er ikkje uvanleg på minder stader. Bedrifter vert ofte flytta til større plassar. Ein ny ideologi om sentralisering er no eit faktum. Alt skal no ligge sentralt, og bygdene vert dermed gløymde. Stramme budsjett gjer at bedrifter vert flytta til stader der det er meir lønnsamt å drive.

Når ein snakkar om muligheiter, gjeld ikkje dette berre jobb og fritidstilbod. No tek fleir høgare utdanning. Dei beste universiteta og høgskulane ligg i byane. Det er derfor vanleg at folk flyttar dit... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiologioppgaver - Produksjon og arbeidsliv

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 07.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaa!! dette likta jeg veldig godt!!!!!!!
 • 16.03.2014
  denne oppgaven hjalp meg veldig, og var en god besvarelse
 • 04.02.2015
  veeeldig bra, likte dette