Sosiologi og sosialantropologi kap.1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 390
 • PDF

Sammendrag: Sosiologi og sosialantropologi kap.1

Begreper fra kapittel 1 i sosiologi og sosialantrop.

Sosiologi og sosialantropologi
Filosofenes bidrag til sosiologien:
Viktige perspektiver i samfunnsvitenskapene
Tre nivåer i samfunnsfagene

Utdrag

Sosiologi og sosialantropologi

- Fagene handler om det menneskeskapte.
- Sosiologi = læren om samfunnet
- Et sosialt fenomen er et trekk eller en side ved samfunnslivet.
- Vi studerer sosiale fenomener = et trekk eller en side ved samfunnet.
- Fagene kan sees på som et verktøy som kan hjelpe oss til å finne forklaringer på sosiale fenomener.
- Sosiologi er læren om ”det sosiale” dvs. forholdet (interaksjonen) mellom mennesker
- De mest sentrale filosofene som faget baserer seg på er August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim og Max Weber.

Filosofenes bidrag til sosiologien:

August Comte
- Sosiologiens far
- Ville bruke naturvitenskapelige metoder for å studere samfunnet. ”Ting som alltid skjer”
- Opptatt av hva som holdt samfunnet sammen og hva som førte til endring... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiologi og sosialantropologi kap.1

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 22.09.2015
  Bra hvis du har en litt mindre storkrav lærer enn det jeg har.
 • 12.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, hjelp veldig mye
 • 01.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  superdupert var denne!
 • 17.03.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  adsdasadsadsdasasdsasdsa