Bourdieu, Comte, Sundt, Malinowski, Lévi-Strauss, Marx | Sosiologi og sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Bourdieu, Comte, Sundt, Malinowski, Lévi-Strauss, Marx | Sosiologi og sosialantropologi

Oppgave om sosiologi som blant annet ser på forskjellen mellom sosiologi og sosialantropologi. Oppgaven inneholder informasjon om 3 viktige sosiologier (Bourdieu, Comte, Sundt) og om 3 viktige sosialantropologer (Malinowski, Lévi-Strauss,
Marx).

Lærers kommentar

Høy måloppnåelse. Besvarelsen mangler innledning, gode kildehenvisninger. karakter 5/6

Elevens kommentar

Burde vært en innledning, kunne vært lenger. positivt er at den på en grei måte viser til forskjellen mellom sosiologi og sosialantropologi.

Innhold

Sosiologi
Sosiologi vs sosialantropologi
3 viktige sosiologer
3 viktige sosialantropologer
Sosiologi i dag

Utdrag

Pierre Bourdieu; er en kjent fransk sosiolog og sosiologisk teoriutdanner, født 1 august 1930, død 23 januar 2002. Bourdieu var spesielt opptatt av samfunnsmessig makt. Hans teori som skiller han fra andre teoretikere er at han mener klasser i samfunnet er oppdiktede grupperinger som kun er menneskeskapt, han mener for eksempel at ulike samfunn har forskjellig kulturell og økonomisk kapital. "Den økonomiske kapitalen er materiell rikdom, det vil si penger som et byttemiddel uten bruksverdi" altså kun papir. Den kulturelle kapitalen er noe mennesket opparbeider gjennom hele oppveksten og gjennom utdanning. Kulturell kapital er en nyttig funksjon som blandt annet kunnskap og språk. Det som er verdt å merke seg med disse kapitalene er at de er konversible, at du altså for eksempel kan bytte kunnskap (kulturell kapital) mot penger (økonomisk kapital) ved og ta en jobb hvor du bruker kunnskapen. Eller motsatt ved og kjøpe deg skoleplass og dermed bruke økonomisk kapital til og skaffe kulturell kapital. Bourdieu mente at disse kapitalene kan bestemme hvem som blir inkludert og hvem som blir ekskludert i de forskjellige samfunn.
kilde: utgitt hefte. ¨

Auguste Comte; 17. januar, 1798 - 5. september, 1857. Var en fransk filosof og positivistisk tenker. Han regnes som en av grunnleggerene av moderne sosiologi. August studerte ved polytekniske skole i paris hvor han fattet interesse for naturvitenskap og radikale politiske ideer... Kjøp tilgang for å lese mer

Bourdieu, Comte, Sundt, Malinowski, Lévi-Strauss, Marx | Sosiologi og sosialantropologi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.12.2011
    Skrevet av Student på 1. år
    Bra, men litt kort og ikke sammenlikninger etc..