Sosiologi og sosialantropologi | Begreper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 3021
 • PDF

Sosiologi og sosialantropologi | Begreper

En liste med begreper som kan være nyttige å ha på en eventuell eksamen.

Innhold

ad hoc-organisasjon
adferdsvitenskap
allmennprevensjon
anarkisme
asylsøker
avvik
avviker
betinget fengselsstraff
blandingsøkonomi
bot
deltakende observasjon
egosentrisme
elevmedvirkning
etnisitet
(kultur)etnosentrisme
fascisme
fiktivt press
flyktning
forvaring
forventning
full sysselsetting
funksjon
funksjonstapping
generasjonsmobilitet
globalisering
gruppe
harmonimodell
hypotese
hypotetisk-deduktiv metode
ideologi
individualisering
individualprevensjon
innvandrer
integrering
internalisering
internasjonalisering
intimmiljø
karrieremobilitet
kommandoøkonomi (planøkonomi)
kommunikasjon
kommunisme
kompetansekløft
konflikt
konfliktmodell
konfliktråd
konservatisme
kriminalitet
kultur
kulturrelativisme
kvalitativ metode
kvantitativ metode
liberalisering
liberalisme
makt
markedsøkonomi
medium
minoritet og majoritet
modernitet
nazisme
norm
nærmiljø
objektiv
parallellkultur
populasjon
portvakt
problemstilling
påtaleunnlatelse
rasisme
referansegruppe
rekruttering
representativt utvalg
ressurs
rolle
samfunn
samfunnsstraff
sanksjon
selvoppfyllende profeti
småskalasamfunn
sosial atferd
sosial kontroll
sosial mobilitet
sosial rang
sosial status
sosialantropologi
sosialdemokrati
sosialisering
sosialisme
sosialt system
sosiologi
sosiosentrisme
stereotypi
stigmatisering
struktur
strukturell ulikhet
subjektiv
subkultur
systemoritentering
systemtvang
totrinnshypotesen
ubetinget fengselsstraff
urbefolkning

Sosiologi og sosialantropologi | Begreper

[27]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Super å ha med nå som jeg skal opp i eksamen i so-sa! Begreper her som er nesten obligatoriske å kunne på eksamen og kan heve nivået ditt!
 • 02.05.2014
  Veldig bra! Greit å ha, spesielt til eksamen :-D skulle ønske det var i ett word-dokument, men ellers er alt veldig bra :D
 • 05.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Thanks! Hjelper mye til eksamen.
 • 12.10.2015
  Mye bra begreper, thanku!