Sosiologi | Kampen om godene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1374
 • PDF

Sammendrag: Sosiologi | Kampen om godene

Notater til kapittel 8 "Kampen om godene" i Sosiologi fra læreboken Fokus - menneske og samfunn.

Oppgaven kommer blant annet inn på fordeling av goder i samfunnet, skatt, avgifter, interresseorganisasjoner og medier.

Utdrag

Ulike typer goder
Goder står for noe de aller fleste av oss ønsker å oppnå eller beholde.
Goder: Arbeid, inntekt, god helse, stemmerett, frisk luft, kjærlighet etc.
Offentlige goder er de godene staten sikrer oss: skoler, sykehus, veier etc.
Offentlige byrder finansierer godene: skatter og avgifter.
Noen goder har vi medfødte rettigheter til mens andre må vi kjempe for å få.
Rettigheter: Stemmerett, rettssikkerhet, organisasjonsfrihet.
Muligheter: Arbeid, utdannelse.

Eks. på goder:
Høy inntekt, god helse, stemmerett, organisajonsfrihet, anseelse, gode karakterer, trivsel, luft, kjærlighet, rettsikkerhet, god utdanning, makt og innflytelse
- Materielle goder: Penger (er også et nøkkelgode for å skaffe seg materielle goder)
* De fleste goder er knappe goder: altså ikke nok til alle
Byrder: Noe vi helst ikke vil ha (skatter, avgifter etc.)
I Norge har vi rettigheter og muligheter:
f.eks: stemmerett, organisasjonsfrihet, utdanning
- Goder kan vi skaffe oss ved å bruke mulighetene... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiologi | Kampen om godene

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  gode notater, hjalp meg stort i prøvepugging til dette kapittelet:)
 • 30.05.2011
  Fin måte å få info om kapittelet
 • 14.03.2014
  Dette var bra, gode notater!
 • 06.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig Veldig bra....