Sosialt avvik

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 187
  • PDF

Sosialt avvik

Begreper om sosialt avvik mm.

Utdrag

Sentralt for å kunne forstå og definere hva som er sosialt avvik, er at det må utøves en form for sosial kontroll.
Sosial kontroll består av tre gjensidige prosesser:
- Sosialisering - Alle medlemmene av samfunnet lærer de sentrale verdiene
- Normdanning – Det skapes enighet om hva som er ønskelig adferd
- Sanksjonering – ønskelig adferd belønnes og avvik straffes.


Hvorfor blir noen kriminelle?
Noen forklaringsmodeller:
- Årsaken ligger hos forbryteren selv (individmodellen).
Moralsk-juridisk forklaring: Forbryteren velger sine egne handlinger og tar ansvar for dem når han straffes.
- Sykdomsmodellen forklarer forbryteren som en person som er psykisk skadet og ikke selv forstår hva som er rett og galt.

- Kriminalitet skyldes forhold i samfunnet. (samfunnsmodellen).

Årsakene må forklares utfra forholdene i samfunnet.

Ulike former for kriminalitet
Tradisjonell kriminalitet:... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialt avvik

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.