Sosialkunnskap - prøve om sosiale problemer, funksjonshemmede og psykiskutviklingshemmed

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 5
 • 2000
 • PDF

Sosialkunnskap - prøve om sosiale problemer, funksjonshemmede og psykiskutviklingshemmed

En oppgave som gjør rede for noen av de samfunnsvitenskapelige årsaksteoriene og som drøfter ting knyttet til funksjonhemmede.

Utdrag

1)
Grunnene til at en familie kan slite med sosiale problemer, kan være mange. Om en skal diskutere forskjellige årsaker til dette kan en ta for seg de forskjellige årsaksteoriene som er utarbeidet for å forstå hvorfor noen familier har det vanskeligere enn andre når det kommer til for eksempel arbeidsløshet, rusproblemer og dårlig helse. Det er ikke lett å definere hva et sosialt problem er, det kommer veldig an på øyet som ser, men en kan jo si at et sosialt problem er noe som fører til et dårligere liv, så kan en igjen lure på hvordan man skal definere et dårlig liv. Om en skal ta for seg en norsk familie, vil ting som rusproblemer, arbeidsløshet, dårlig helse og dårlig økonomi bli sett på som sosiale problemer...

2)
En funksjonshemmet defineres som et menneske som er varig hemmet eller svekket i sin evne til å klare seg selv i samfunnet. Det finnes omlag 650 millioner funksjonshemmede i verden, og i 2006 ble FN-konvensjonen om funksjonhemmedes rettigheter vedtatt. Denne konvensjonen har som hovedmål å forhindre diskriminering av funksjonshemmede og over 70 land hadde i 2007 skrevet under denne konvensjonen. Funksjonshemmede deles inn i fire grupper, fysiske-, psykiske-, sosiale- og skjulte funksjonshemninger...


3)
Psykisk utviklingshemmede er mennesker som av mentale grunner ikke klarer å fungere normalt i samfunnet. Innenfor gruppen psykisk utviklingshemmede finnes det to undergrupper, de som lider av langvarige psykiske sykdommer og de psykisk utviklingshemmede som er mennesker med store lærevansker og som har problemer med å kommunisere med omverdenen. Ofte er visse deler av hjernen som styrer mentale prosesser er blitt skadd ved fødsel eller ulykker og også hos mange grunnet medfødt arveanlegg, disse har ofte tilleggsykdommer, slik som cerebral parese, epilepsi, tale- og skrivevansker eller hørsels- og synshemninger. Mennesker som er psykisk utviklingshemmede har også ofte funksjonhemninger og kan derfor ha vansker med å bevege seg og å delta i samfunnet uten tilrettelegging... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap - prøve om sosiale problemer, funksjonshemmede og psykiskutviklingshemmed

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 10.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra stil. Hjalp virkelig til prøven
 • 19.01.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeah
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 07.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var imponerende arbeid