Sosiale problemer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 4
 • 558
 • Word2007

Sammendrag: Sosiale problemer

Oppgaven innholder kort oppsumering av atferdsteoretikere, psykodynamiske teorier, humanistisk og eksistensiell psykologi, Sosiologiske teorier på mikroplanet og makroplanet osv...

Lærers kommentar:
Bra jobba!

Innhold:
- Atferdsteoretikere
- Sosial læringsteori
- Psykodynamiske teorier
- Humanistisk og eksistensiell psykologi
- Sosiologiske teorier på mikroplanet
- Makroplanet

Utdrag

Årsaker til sosiale problemer
Manglende stimuli og fravær av korrigering av uheldig atferd.
Tiltak
Positive og negative sanksjoner, samt sosial kontroll. (atferdsterapi)

Pavlov: Stimuli – respons = klassisk betinging
Watson: Ubetinget stimulus – ubetinget respons = betinget respons
Skinner: Positiv og negativ forsterker... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale problemer

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 08.02.2011
  Helt enig med læreren din!! Jeg har prøve om sosiale problemer i morgen og fikk utrolig mye ut av denne stilen ;)
 • 06.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  .....................................................................................................
 • 13.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk, det hjalp på oppsumeringen!
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  En del teoretikere som mangler. Trodde dette skulle være teoretikere fra FOKUS boka.