Sosiale problemer (2008) og Unge Vestres forslag til ruspolitikk (2009)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 11
 • 4335
 • PDF

Sosiale problemer (2008) og Unge Vestres forslag til ruspolitikk (2009)

Denne oppgaven er en sammensatt oppgave av eksamen som ble gitt i 2008 og i 2009.

Den første oppgaven er fra eksamen som ble gitt i 2008 og lyder som følger:
"Årsaker til sosiale problemer kan analyseres ut fra samfunnsvitenskapelige teorier. Bruk
blant annet teoriene til å vurdere om fengselsstraff er en god reaksjon på kriminelle
handlinger."

Den andre oppgaven er fra eksamen som ble gitt i 2009:
"Gi en kort oppsummering av Unge Venstres forslag til ruspolitikk, og drøft utsagnet: ”Unge Venstres ruspolitikk er godt egnet til å behandle narkotikamisbruk."

Utdrag

Oppgave 1:
Når man skal analysere årsaker til sosiale problemer, kan man bruke enten teorier som er spesielle eller generelle. Spesielle teorier forklarer spesielle sosiale problemer, som for eksempel kriminalitet. Mens generelle samfunnsvitenskapelige teorier kan gjelde for flere typer sosiale problemer. I denne oppgaven vil jeg derfor først ta for meg generelle samfunnsvitenskapelige teorier og deretter spesielle, som jeg mener belyser temaet i oppgaven: om fengselsstraff er en god reaksjon på kriminelle handlinger. Vi deler også teoriene inn i individorienterte teorier og systemorienterte teorier.

Etter Eriksons teori består livet av flere faser med hver sine spesielle kriser eller problemer, i disse periodene eller fasene kan vi være ekstra sårbare, som kan gi enten et positivt eller negativt utfall. Hvis krisen får et negativt utfall, kan dette være med på å forstyrre personlighetsutviklingen videre, og kan være forløperen til senere sosiale problemer for individet, og kanskje også for samfunnet. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale problemer (2008) og Unge Vestres forslag til ruspolitikk (2009)

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 03.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra oppgave, gir mange gode tips til hva man kan skrive om i en liggnende oppgave.
 • 02.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra politisk tekst
 • 29.01.2014
  Godt faglig språk, gode teorier og gode tips :)