Sosiale avvik Sosiologi side 113

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Sosiale avvik Sosiologi side 113

Oppgaver om sosiale avvik. Oppgaven er delt inn i tre forskjellige nivåer. Nivå 1 representerer oppsumeringsoppgaver, nivå 2 representerer oppsumering + en viss grad av egen vurdering, mens nivå 3 representerer oppgaver som krever forståelse og refleksjon nok til å kunne se sammenhenger.

Utdrag

Oppgave 1
«Sosialt avvik vil si at noen bryter de allment aksepterte normene i et samfunn»
Et statistisk avvik er en differanse kontra gjennomsnittsmålet. Feks er gjennomsnittshøyden for norske rekrutter 180 cm. En rekrutt på 195 cm vil derfor være et statistisk avvik, hans høyde er høyere enn gjennomsnittshøyden. Dette betyr imidlertid ikke at han er et sosialt avvik.
Med sosiale avvik, sikter vi mer mot samfunnsborgere som ikke klarer/vil innrette seg etter samfunnets normer og regler. Et avvik tar avstand fra flertallet på en eller annen måte.
En form for sosialt avvik er kriminalitet. Hva som blir regnet som sosialt avvik, kommer an på hvilke normer som er allment akseptert i et samfunn på et bestemt tidspunkt... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale avvik Sosiologi side 113

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.