Sosiale avvik | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 497
 • Word2003

Sosiale avvik | Sammendrag

En oversikt over sosiale avvik, inkludert årsaker og evt tiltak.

Avvik (kapittel 4)

Kriminalitet
Årsaker til kriminalitet
2) Årsaker til gruppeplanet

Utdrag

Hva er det?
1. Statisk avvik
2. Kulturrealistisk syn – brudd på samfunnets normer
3. Subjektive opplevelser av hva som er avvik.
4. Dysfunksjonelt – noe som har dårlig funksjonering.

Årsaker til avvik:
1. Årsaker på individnivå.
2. Årsaker på gruppenivå.
3. Årsaker på samfunnsnivå.

Tiltak mot avvik:
1. Tiltak på individnivå.
2. Tiltak på gruppenivå.
3. Tiltak på samfunnsnivå.
Skiller ofte mellom hjelpetiltak (f.eks: behandling) og forebyggende tiltak.

Kriminalitet
Hva er det?
1) handlinger som bryter lover (formelle normer), som det er knyttet straffebestemmelser til
2) Skiller mellom forbrytelser (strafferamme 3 mnd eller mer) og forseelser (strafferamme under 3 mnd)
3) Skiller også mellom tradisjonell(nedfelt i den Alminnelige norske straffeloven) - og moderne krim (nedfelt i spesiallovgivning)
4) Faktisk/reell kriminalitet= den registrerte + den skulte (mørketallene)... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale avvik | Sammendrag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 02.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra skrevet :) hjep meg mye :D
 • 13.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  var fin oppgave. Hjalp meg mye :P
 • 14.06.2011
  ble litt lite etter min mening