Sosalisering i Norge | Utvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 8
 • 2088
 • PDF

Artikkel: Sosalisering i Norge | Utvikling

Hva er grunnen til at sosialiseringen har utviklet seg i Norge de siste tiårene? Og hvordan har denne utviklingen skjedd

Utdrag

Er primærsosialiseringen viktigst for et individ?

For et par tiår tilbake i tid var det normalt og mest vanlig på den tiden i Norge at primærsosialiseringen hadde størst påvirkning på det enkelte individet, mens sekundærsosialiseringen bare spilte en veldig liten rolle i individets liv. Men idag har sekundærsosialiseringen en mye større betydning og påvirkning på individet enn det primærsosialiseringen har.

Grunnen til dette var jo at før i tiden så hadde de jo nesten ikke tv engang. Det eneste de fleste hadde var radioen. Da kan man på en måte si at det var få ting som var med å påvirke individet i sekundærsosialiseringen. Aviser og andre massemedier var det lite av. Folk hadde ellers veldig lite kontakt med omverdenen. Som følge av dette hadde sekundærsosialiseringen liten påvirkning på individet. Det var først og fremst familien og de nærmeste som hadde mest betydning for et par tiår tilbake i tid. Foreldrene hadde jo helt klart mest kontroll og betydning i barnets og ungdommens sosialiseringsutvikling.

Etter hvert som massemediene kom til Norge i større mengder ble det annerledes. Gamle norske historier og myter ble erstattet med nye som kom fra utlandet. Norske viser og sanger ble satt i skyggen av kjente band som Beatles og Abba. Mye ble forandret. Aviser, tv-kanaler og radiokanaler fra andre land ble mer normalt i Norge. Reklamen på tv og i avisene påvirket folk til å kjøpe produktene og tjeneste. Sekundærsosialiseringen hadde plutselig på noen få tiår fått en større betydning. Men selv om sekundærsosialiseringen har størst betydning i vår tid, kan folk flest være enige i at primærsosialiseringen er viktigst for et individ... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosalisering i Norge | Utvikling

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bRA...........................................
 • 17.03.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  dette var ganske bra, takk