Snøhetta - Visjon og forretningside

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Snøhetta - Visjon og forretningside

Oppgave om Snøhetta som bedrift.

Oppgaven var som følgende:

"Beskriv og vurder konsernets visjon og forretningside, overordnede mål og strategier. Vurder også en videreutvikling av bedriftens forretningside.

Drøft betydningen av innovasjon for konkurranseevne og verdiskapning til konsernet.

Drøft forretningsmulighetene på det internasjonale markedet, og beskriv den forretningskulturen selskapet kan regne med å møte i det aktuelle markedet og hvilke utfordringer dette innebærer. Velg gjerne et av BRIC landene, som forventes å stå for den største økonomiske veksten i årene fremover.

Beskriv de økonomiske implikasjonene av en slik internasjonal satsning, spesielt med henblikk på det økte kapitalbehovet og hvordan du ser for deg at dette skal finansieres.

Drøfte virksomhetens sosiale, etiske og miljømessige utfordringer i det aktuelle markedet. Utarbeid en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold. "

Innhold

HISTORIE
FORRETNINGSIDÈ OG VISJON
- Overordnede mål og strategier
SWOT - ANALYSE
INTERNASJONALISERING
- Forretningsmuligheter på det internasjonale
markedet
- Økonomiske implikasjoner
SAMFUNNSANSVAR
- Sosiale, etiske og miljømessige
utfordringer
- Strategiplan
KILDER

Utdrag

VISJON OG FORRETNINGSIDÈ
Produkt:
Snøhettas produkt er en planleggings
kompetanse (arkitektkompetanse). Når
folk hendevender seg til Snøhetta er det
fordi de ønsker å kjøpe den kompetansen
Snøhetta har om arkitektur, landskapsarkitektur
og design. Snøhetta tilbyr
da kompetansen de har overført i form
av tegninger og tilstedeværelse rundt et
prosjekt. Arkitektbransjen er derfor en
ganske så annerledes bransje enn de
fl este andre, fordi de altså ikke tilbyr noe
konkret produkt slik som for eksempel
Sony og elektronikk bransjen (tilbyr for
eksempel TV'er)... Kjøp tilgang for å lese mer

Snøhetta - Visjon og forretningside

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig komplisert en, syntes jeg!
 • 22.05.2014
  Denne var utmerket, kjempe bra!
 • 13.06.2016
  sdgsdggdfgdfgdfgdfgg