Skilsmisse - Rettslæreprøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 5
 • 3
 • 871
 • PDF

Skilsmisse - Rettslæreprøve

Besvarelse på prøve i skilsmisse. Rettslære 1.

Oppgave 1) Partene: Knut og Siri
Lov: Ekteskapsloven av 4.juli 1991
Rettsspørsmål: Hvilke eiendeler råder hver av ektefellene fullt over?
Hvilke eiendeler råder ektefellene begrenset over?

Oppgave 2) Partene: Asta og Trond
Lovhjemmel: Ekteskapsloven av 4.juli 1991
Rettsspørsmål: Kan Trond bruke Asta sine penger på å dekke pengetapet?

Utdrag

Hvilke eiendeler råder hver av ektefellene fullt over?
Når begge parter har tatt med seg eiendeler inn i ekteskapet, så kan ekteskapsloven § 31 komme til anvendelse.

Ekteskapsloven § 31.1 sier at ektefeller har fri råderett over sine egne eiendeler, uansett om det er tatt med inn i ekteskapet, skaffet under ekteskapet eller arvet.

Ettersom Siri hadde med seg en bankkonto, en motorsykkel og en bil med inn i ekteskapet, så har ho fri råderett over disse eiendelene jf § 31. Ho har også eneeie på datamaskinen ho kjøpte i ekteskapet, siden den ble kjøpt med egne penger. Når det gjelder Knut har han fri råderett over seilbåten og pengene på bankkontoen sin, ettersom det ble tatt med inn i ekteskapet. Det er ingen form ...

---


Kan Trond bruke Asta sine penger på å dekke pengetapet?

Når Trond mener at Asta sine penger kan brukes til å dekke pengetapet, så kan ekteskapsloven § 31 og § 40 komme til anvendelse.


Ekteskapsloven § 31 sier at ektefeller har fri råderett over sine egne eiendeler, uansett om det er tatt med inn i ekteskapet, skaffet under ekteskapet eller arvet.

Ekteskapsloven § 40 sier at ektefeller bare har ansvar for egen gjeld, og de kan dermed ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen dersom det ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Skilsmisse - Rettslæreprøve

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 24.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei, mye drøfting og konkrete svar. Disse oppgavene er til stor hjelp til deg som sliter med å drøfte og bruk av fagbegreper ;)