Sjukehuset – et sosialt system

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sjukehuset – et sosialt system

Oppgave om hvordan sykehuset fungerer som et sosialt system.

Utdrag

Loven stadfester at sjukehusenes oppgave er å behandle pasienter, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Sjukehuset har funksjoner som gjør at det sosiale systemet fungerer. De tilsiktede og uttalte funksjonene er å behandle pasienter for sjukdom og skade. Og behandle og forebygge potensielle sjukdom og skader. Ved å utdanne får man kompetente arbeidere, ved forskning kan man gjør slik at pasienten får den beste og rette behandlingen. Og ved opplæring av pasienter og pårørende sikrer en at man kan ta vare på sin egen helse. Det er pålagt systemet gjennom lover og regler. Mottoet for helse Møre og Romsdal er '' På lag med deg for helsa di''.

Men for at et sosialt system skal fungere, må man ha forskjellige arbeidsoppgaver og roller. Rollene på sjukehuset er formelle. Det vil si at en hver rolle inneholder bestemte funksjoner. Sjukehuset blir ofte ledet av et styre, så kommer administrasjonen og en ansvarlig leder for hver avdeling på sjukehuset. De øverste lederne på sjukehuset har oppgave å styre driften på sjukehuset som et sosialt system. Leger, sjukepleiere, radiografer, bioingeniør og fysioterapeuter osv har formelle roller som er behandlere av pasienten. Den tekniske avdeling... Kjøp tilgang for å lese mer

Sjukehuset – et sosialt system

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 26.09.2012
    Skrevet av Elev på Vg2
    bra! hjalp meg veldig med leksen:)
  • 29.09.2013
    veldig nyttig, hjalp meg mye :)