Sjokoladepikene ANS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sjokoladepikene ANS

EBU 2 heldag


I denne oppgaven skal jeg besvare spørsmål som kommer innunder:
• bransjen
• kapitalbehov og finansiering
• selskapsform
• internasjonalisering

Utdrag

Ved å bruke denne foretaksformen kommer det både fordeler og ulemper:
Fordeler:
- Flere eiere gir mer samlet kompetanse
- Flere eiere kan gi tilgang til mer kapital
- Flere eiere gir risikospredning
- Deltakerne (eierne) står fritt når det gjelder kapitalinnskudd.
- En forpliktelse til å yte en arbeidsinnsats i framtida kan gå inn som kapitalinnskudd og gi grunnlag for eierbrøk.
- Underskudd i en startfase går direkte til fradrag i deltakernes selvangivelse.
- Det er forholdsvis enkelt skattemessig og ellers å omdanne et ANS/DA til et AS dersom det ønskes.
- ANS/DA-formen innebærer stor avtalefrihet eierne imellom i selskapsavtalen.
- I ansvarlig selskap kreves som hovedregel enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger. Dermed kan enhver deltaker følge med i hva som skjer i selskapet.

Ulemper:
- Eierne har personlig og ubegrenset ansvar
- Solidarisk ansvar – én for alle og alle for én
- Styringsretten blir utøvd av flere personer
- Konflikter kan skape vanskelige samarbeidsforhold
- Det er svært stor personlig risiko hvis selskapet må drive med - eller kan opparbeide - gjeld, og det oppstår tap eller konkurs. Deltakerne må dekke gjeld av sine personlige midler.
- Det kan være vanskelig å selge egne selskapsandeler pga det personlige økonomiske ansvaret.
- En deltaker som trer ut, vil fortsatt ha ansvar for selskapets eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en eventuell ny deltaker overtar ansvaret for denne gjelden.
- Det kan bremse effektiviteten i driften av et ansvarlig selskap at det som hovedregel kreves enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger... Kjøp tilgang for å lese mer

Sjokoladepikene ANS

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 12.04.2012
  Fin stil med mye relevant informasjon til oppgaven, mangler litt generell informasjon om kapital og finansiering, ellers bra stil.
 • 15.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven var spennende. Likte denne.
 • 30.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  svak oppgave, mye å ta tak i
 • 04.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye med det jeg trengte