Norges Varemesse i Markedsføring og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 6
 • 14
 • 3742
 • PDF

Situasjonsanalyse: Norges Varemesse i Markedsføring og ledelse

Situasjonsanalyse av Norges Varemesse.

Lærers kommentar

Karakter 6. En veldig bra besvarelse! Dette har dere fått til kjempebra og fått med de viktigste punktene og tatt med eksempler knyttet opp mot fakta.

Elevens kommentar

Norsken kan fikses litt på.

Innhold

- Forord 3
- Teori om situasjonsanalysen 4
- Situasjonsbeskrivelse s.5-9
Interne arbeidsbetingelser
o Forretningsidé
o Personal
o Produkt
o Økonomi
o Produksjon
o Markedsføring
o Distribusjon

Eksterne arbeidsbetingelser
o Økonomi
o Marked
o Konkurrenter
o Sosiale og politiske arbeidsbetingelser
o Distribusjon

- SWOT-analysen s.10-12
o Sterke sider
o Svake sider
o Muligheter
o Trusler

- Konklusjon s.13
- Kildeliste s.14
o Internett
o Bøker
o Annet

Utdrag

Forord

I dette prosjektet har vi fått i oppgave om å lage en situasjonsanalyse av Norges Varemesse. Vi har i forkant lest og jobbet med kapittel 5 i læreboka vår, ”Situasjonsanalyse”. Vi har også vært på besøk til selveste Norges Varemesse.
En situasjonsanalyse er en stor innlevering og det vil ta tid før man blir ferdig med en slik analyse. Vi skal skrive om de interne og eksterne arbeidsbetingelser til Norges Varemesse, ut i fra dette skal vi lage en SWOT-analyse av arbeidsbetingelsene.
Vår gruppe består av fire gutter hvor alle kjenner hverandre godt. Vi fordeler arbeidsoppgavene i punkter hvor hvert medlem får sin del. Da må hver enkel være ferdig med sin del til innenfor fristen som lederen har bestemt.
Oppgaven blir satt opp i punkter og underpunkter. Dette er ryddig og oversiktlig og gjør det lettere for leserne og følge med.
Til slutt skal vi lage en konklusjon av hele prosjektarbeidet og analysen. Vi må også huske på at vi skal ha med kildehenvisning, uansett om det er bøker, internett eller noe annet.
Vi tror vi kommer til å lære mye når vi skal jobbe med dette prosjektet, både om Norges Varemesse og hvordan det er å skrive en situasjonsanalyse... Kjøp tilgang for å lese mer

Norges Varemesse i Markedsføring og ledelse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veryniceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 17.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra info, hjalp mye