Situasjonsanalyse | G-Sport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 6
 • 2319
 • PDF

SWOT-analyse: Situasjonsanalyse | G-Sport

Oppgaven inneholder en situasjonsanalyse av G - Sport, som blant annet inneholder en SWOT-analyse og en SOFT-analyse av bedriften. I tillegg til dette beskrives de interne og eksterne arbeidsbetingelser for butikken punktvis.

Problemformulering
1) Du skal gi en grundig beskrivelse av interne og eksterne arbeidsbetingelser.
2) På bakgrunn av denne situasjonsbeskrivelsen, skal du utarbeide en SWOT- analyse.
3) Gi en vurdering av butikkens videre fremdrift med utgangspunkt i en SWOT - analysen (SOFT-analyse).

Innhold

Interne:
Personalet og ledelsen
Økonomien
Konkurransemidlene
Eksterne:
Kundene og markedet
Konkurrentene
Leverandørene og distributørene
Offentligheten
Samfunnet
På bakgrunn av denne situasjonsbeskrivelsen, skal du utarbeide en SWOT- analyse.
Gi en vurdering av butikkens videre fremdrift med utgangspunkt i en SWOT - analysen (SOFT-
analyse).

Utdrag

Personalet i en bedrift er en av bedriftens viktigste ressurser. Hvis bedriften skal greie å måle seg med konkurransen på markedet, som stadig blir hardere og hardere, må de ansatte i bedriften ha kunnskaper, kreativitet, kompetanse, og evnen til å produsere gode tjenester.
Ledelsen i bedriften stilles det jo også krav til. De som skal lede bedriften, må ha kunnskaper om ledelse, organisering, økonomi og juss. En viktig oppgave en har som leder, er å skape motivasjon og entusiasme hos de ansatte, slik at de trives på jobben og utvikler seg.
En bedrift som G-sport er veldig stor, og trenger stort personalet. Som en sportsbutikk kan man heller ikke ansette hvem som helst. Til å jobbe i butikkene bør man ha personer med kunnskaper om sport, f.eks. fotball og håndball. Generell kunnskap om sport og diverse sporter vil hjelpe kundene med å gi dem rett informasjon og rett veiledning når det gjelder hva de vil ha.
Ledelsen og høyere stillinger trenger jo selvfølgelig mere kunnskap og utdanning. Hvis ikke de i ledelsen hadde hatt riktig utdanning og kunnskaper ville det etterhvert rammet bedriften økonomisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse | G-Sport

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Stilen var utrolig bra! Den ga meg stor hjelp når jeg skulle jobbe med markedsføringsoppgaven min.
 • 21.11.2012
  Skrevet av Student på 2. år
  Denne var meget, meget god:) Ga mye inspirasjon. Kan sterkt anbefale denne:)
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalpt meget braaaaaa
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Wow mange takk, hjelper til eksamen