Presentasjon av en situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Presentasjon av en situasjonsanalyse

En markedsføringsoppgave i powerpoint. Presentasjonen gjenngomgår hvilke punkter som er viktige for en godt utformet situasjonsanalyse.

Kapittel 5 om "Situasjonsanalyse" i Markedsføring og ledelse 1 av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Innhold

Markedsføringens tre hovedelementer
Situasjonsanalyse
Arbeidet med situasjonsanalyse
Beskrivelse av de interne arbeidsbetingelsene
Beskrivelse av de eksterne arbeidsbetingelsene
Trender, moter og diller
SOFT-analyse
SOFT

Utdrag

Situasjonsanalyse
- Gjennom situasjonsanalysen forsøker en å finne ut hvilke sterke og svake sider bedriften har, hvilke muligheter som finnes i markedet, og hvilke trusler bedriften står ovenfor.
- Bedriftens evne til å hevde seg i markedet
- Situasjonsanalyse lages en gang i året
- Men oftere om nødvendig

---

Beskrivelse av de interne arbeidsbetingelsene
Gjelder forholdene innad i bedriften, og bedriften kan kontrollere dem
Personalet (Humankapitalen) og ledelsen
Økonomien (soliditet, likviditet, rentabilitet)
Produksjonen og produktene... Kjøp tilgang for å lese mer

Presentasjon av en situasjonsanalyse

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 28.07.2011
  Skrevet av Student på 1. år
  Veldig fin presentsjon som får med seg det viktigste i en situasjonsanalyse
 • 27.03.2012
  Uurolig bra besvarelse. Denne hjalp meg veldig mye i prosjektet.
 • 17.11.2013
  Ok skrevet, forventet ikke mer.
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet! kommer godt med