Simone de Beauvoir

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1387
 • PDF

Simone de Beauvoir

Oppgaven inneholder litt om Simone De Beauvoir, og hennes liv. Jeg har også sett på hennes filosofi og hennes måte å formidle sine meninger.

Utdrag

Ordet filosofi har flere betydninger, men det som blir sett på som den absolutte definisjonen av ordet filosofi er «å ha kjærlighet til visdom». En filosof er en person som ser på de spørsmålene som er mest grunnleggende i det som angår tilværelsen til menneskene og mennesket selv. Oppgaven til en filosof er å stille spørsmål som er abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende. Svarene som kommer av disse spørsmålene skal være universelle. 
Eksempel på slike spørsmål kan være «Hva er kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Har mennesker og dyr verdi, og har de i så fall samme verdi?» og «Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?»,
De største filosofene gjennom tiden er blant annet Sokrates, Platon og Aristoteles, disse levde alle i antikken (700 f.Kr. og 500 e.Kr.)... Kjøp tilgang for å lese mer

Simone de Beauvoir

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 13.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne stilen holder rett og slett ikke mål. Den er upresis i språket pg henviser ikke til kilder i forbindelse med påstandene om Beauvoirs meninger. Jeg regner med at dette var en stil i faget Religion og Etikk i VG3 og tror ikke eleven hadde fått mer enn 3-4 av min lærer. Hun har bare listet opp noen url-koder nederst i dokumentet og har ingen god konklusjon av oppgaven. Oppgaven viser veldig lite refleksjon og det virker ikke som personen som har skrevet den klarer å sette ting i sammenheng. For eksempel står det ikke noe om hva slags livssyn, etikk og menneskesyn Beauvoir står for.
 • 15.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra, den lusuoerf ervjerv reivjeriov ervijreiojv rv jeir voire jvirej viorej vioerj vijo reijv ervj roeij evijeroij vioerj voier jvoier jvieorj vioerj oijv eorv
 • 03.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Selve innholdet er bra, men det er veldig uryddig satt opp og dårlig språk
 • 13.09.2011
  Bra jobba!! synes den har bra med fakta