Seriekobling og parallellkobling av motstander

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 827
 • PDF

Rapport: Seriekobling og parallellkobling av motstander

Hensikt:
Seriekobling: I dette forsøket skal vi måle strømmen gjennom strømkretsen og spenningen over hver av motstandene i kretsen. Deretter skal vi regne ut de tilsvarende størrelsene og sammenlikne de med måleresultatene.
Parallellkobling: Dette forsøket går ut på å måle hovedstrømmen I og greinstrømmene I₁, I₂, og I₃ i strømkretsen, for så å regne ut de tilsvarende størrelsene og sammenlikne dem med målingene.

Seriekobling og parallellkobling av motstander

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 09.03.2014
  Bra besvarelse, men resultatet på parallellkoblingen er feil. Resultatresistansen i en parallellkobling er ikke den samme som i en seriekobling, den er R=((1/R1)+(1/R2)+(1/R3))^-1, altså en kan ikke bare legge sammen motstandene som det er gjort i denne rapporten. Spenningen vil heller ikke variere i paralellkoblingen, men være den samme hele veien. Ville også hatt med en teoridel med utledning av formlene som er brukt.
 • 01.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig gjennomført og god rapport. Godt oppsett og nøyaktige utregninger etc
 • 07.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Akkurat hva jeg trengte til å kunne skrive min egen rapport!!!
 • 03.04.2014
  Nå er jeg klar for å skrive egen rapport