Seriekobling av motstander rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Godkjent
 • 3
 • 840
 • PDF

Seriekobling av motstander rapport

Elevøving 9.3 - Seriekobling av motstander

Intensjon/Hensikt
- Å få bekreftet bekrefta samspillet mellom Ohms'-og Kirchhoffs lover

Boka. Fysikk 1. Ergo studiebok

Lærers kommentar

Godkjent.

Utdrag

Utstyr
- Variabel spenningskilde opp til omtrent 10 V
- Voltmeter
- Ampermeter
- Ledninger
- Tre motstander med resistans 10 Ω, 20 Ω og 30 Ω

Fremgangsmåte
Koble opp de tre motstandene i serie mellom polene på en spenningskilde, og et amperemeter som går gjennom hovedkretsen. Av kretsen og motstandene med oppgitt resistans skal du måle strømmen gjennom kretsen og spenningen og hver av motstandene med hjelp av et voltmeter som måler strømmen I i kretsen. Mål deretter spenningen U over seriekoblingen og spenningene U1, U2 og U3 over hver av motstandene ved å flytte voltmeteret til hver enkelt motstander. Bruk de oppgitte verdiene for resistansen til motstandene R1, R2, R3, til utregning av resultatresistansen R i seriekoblingen etter Ohms lov. Bruk den utregna resultatresistansen R og den målte verdien av spenningen U til å regne ut strømmen I i kretsen. Bruk disse utregningene til å regne ut spenningene U1, U2 og U3 og alle målte-, oppgitte- og utregna resultat inn i en tabell, og sammenlign verdiene... Kjøp tilgang for å lese mer

Seriekobling av motstander rapport

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra rapport! Utfyllende og detaljert.
 • 15.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  En fin rapport, som jeg fikk god nytte av.