Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 5
  • 10
  • 2225
  • PDF

Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer

Oppgaven inneholder et prosjekt i kjemi om separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Oppaven kommer inn på destillasjon, filtrering, omkrystallisering osv.

Innholdet tar utgangspunktet i læreboken Kjemien Stemmer 2.

Innhold

Forord
Destillasjon
Ekstraksjon
Filtrering
Omkrystallisering
Kromatografi(gass – og væskekromatografi)
Papirkromatografi
Gasskromatografi
Væskekromatografi
Massespektrometri
NMR – spektroskopi
Avslutning
Kilder

Utdrag

DESTILLASJON
Denne metoden blir brukt for en væskeblanding der de bruker kokepunktene til stoffene til å skille stoffene. Her blir blandingen i en kolbe varmet opp til kokepunktet til stoffene slik at det fordamper. Gassen som fordamper blir ført videre til en annen kolbe der gassen blir kjølt ned og blir til væskeform igjen. Gjennom hele denne prosessen er temperaturen den samme i kolben som inneholder væskeblandingen. Deretter vil temperaturen stige fort til det neste stoffet sitt kokepunkt.
Denne prosessen fungerer bra når de forskjellige kokepunktene til stoffene har store sprang, men for stoffer som har kokepunkt som er nær er det litt vanskeligere. For å skille stoffene i blandingen må en benytte seg av en destillasjonskolonne med stor overflate. Da vil væskeblandingen kondensere på spiralen og kondensen vil renne ned mot varmen og fordampe igjen. Dette medfører at væsken vil bli fordampet og kondensert opp til flere ganger.

EKSTRAKSJON
Ekstraksjon er den metoden som brukes når vi for eksempel trakter kaffe. Der bruker vi vann, som vil løse opp de vannløslige stoffene, aroma og fargene fra kaffebønnene. Det som egentlig skjer er at vi bruker vann som løsemiddel som trekker ut ett eller flere stoffer fra et fast stoff... Kjøp tilgang for å lese mer

Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 15.04.2014
    God og utfyllende rapport