Semmelweiss av Jens Bjørneboe

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 1. år
  • Annet
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 4563
  • PDF

Artikkel: Semmelweiss av Jens Bjørneboe

Temmelig grundkig gjennomgang av Bjorneboes tekst. Det er også trukket inn andre kilder for å belyse den groteske praksisen som eksisterte i forbindelse med kvinners fødsler og barselstid. OM jeg får si det: meget god tekst!

Innhold

Om stykkets hovedperson
Barselfeberen - kjennetegn:
Litt om historia til Østerrike-Ungarn:
Semmelweis
Wiener Allgemeines Krankenhaus
Semmelweis var ikke revolusjonær barrikadestormer
Teorien om barselfeber
Tilbake til Ungarn
Boka om barselfeberen
Epilog
Semmelweis (1968)
Teaterstykket Semmelweis
Stikkordmessig handlingsoversikt i scenene:

På hvilken måte er Semmelweis et stykke politisk teater?
Tendens/Partiskhet
Autoritet/Frihet
Forskning og fornuft
Samfunnsengasjement og individ
Dikteren og legen
Problemer og debatt
Borgerskap og frihet
Politisk funksjon
LITTERATUR

Utdrag

Dramabibliografi:
Jens Bjørneboe skrev seks skuespill, der Semmelweis kom som nummer tre i rekka. De andre var: Til lykke med dagen (1965), Fugleelskerne (1966), Semmelweis (1968), Amputasjon (1970), Tilfellet Torgersen (1973) og Dongery (1974).

Det var muligens en tilfeldighet at Semmelweis kom i 1968 - Bjørneboe hevder sjøl (i forordet til Samlede skuespill, bd. 1) at han ble oppmerksom på materialet sju år tidligere. Likevel er det her han ser håpet for framtida, i ungdomsopprøret, som han så som forløperen for den "globale, anti-autoritære revolusjon" (forordet). Her ligger også stykkets budskap: å knuse all autoritet, for å kunne etablere frihet nok til at sannheten kan realiseres.

Om stykkets hovedperson
Semmelweis handler om den ungarske kvinnelegen Ignaz (Nasi blant venner) Philipp Semmelweis (1818- 1965). Han "oppdaget" aseptikkens bestydning for behandlingen av kvinner i barsel. Hans oppdagelse, som var en opplagt praktisk foranstaltning i yrkes-grupper som dasstømmere og hos horer, har i ettertid revolusjonert legevitenskapen, ved at hygiene ble tatt på alvor, og at man innså smittefaren ved bl.a. å gå fra disseksjonssalen og inn til fødende kvinner.

Ikke desto mindre tok det nærmere førti år før Semmelweis` anvisninger ble tatt til følge. Ikke før rundt 1890 var metoden i allmenn bruk, altså 25 år etter at Semmelweis døde. Hans sønn tok seg så nær av all den sjikanen faren ble utsatt for at han tok livet av seg.

Semmelweis ble motarbeidet på det groveste mens han gjorde sine undersøkelser. Hans overordnede forsøkte å dysse det hele ned, de fortiet ham, bakvasket ham, nektet ham rettmessig stilling som lege, han ble utsatt for grov rasisme - i det hele tatt forsøkte han nærmeste overordnede og helt opp i toppen av systemet å undertrykke de opplysningene han var kommet fram til gjennom nitid forskning. Som om ikke dette var nok, forsøkte medisinske eksperter og autoriteter i andre land å gjøre narr av denne legen og tusenvis av kvinneliv gikk tapt på grunn av ignoranse og overflatiskhet... Kjøp tilgang for å lese mer

Semmelweiss av Jens Bjørneboe

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.