Semmelweiss | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 994
  • PDF

Semmelweiss | Oppgaver

Stykket ”Semmelweiss” av Jens Bjørneboe ble skrevet i 1968 og er et skuespill om den lille manns kamp mot autoritetene.

1) Gjør kort greie for de mest sentrale personene i stykket.
2) Hva går konflikten(e) i stykket ut på?
3) Hva vil du si er temaet i stykket?
4) Hva mener du kan være budskapet i stykket?
5) ”Semmelweiss” er på en måte teater i teateret. Hva er rammen rundt selve historien om ”Semmelweiss” – foregår også denne på 1800-tallet?
6) Det er en forteller i stykket. Hva er hans oppgave?
7) Kulisser er sentralt på teateret. Trekk fram noe du la spesielt merke til?
8) Dr. Semmelweiss er en historisk person – han har levd. Stykket er en blanding av fiksjon og virkelighet. Trekk fram noe du mener må være fri diktning fra Bjørneboes side?
9) Gjør greie for Jens Bjørneboes liv og diktning?

Utdrag

Jeg velger å fortelle om den mest sentrale personen i stykket, som er Semmelweiss. Semmelweis er en person som er fullstendig unyansert skildret. Hans ytre forfall kompenseres med indre styrke, og individet Semmelweis stiller seg over historien ved at han opphøyes eller dyrkes som en sannhets- og frihetselskende guddom. Semmelweis handler om den ungarske kvinne legen Semmelweis (1818- 1965).

Han "oppdaget" aseptikkens betydning for behandlingen av kvinner i barsel. Hans oppdagelse, som var en opplagt praktisk foranstaltning i yrkes grupper som do tømmere og ...

---

Bjørneboe sjøl hevdet at Semmelweis var et stykke venstre politisk ikke-illusjonsteater. Rundt kjernestykket om Semmelweis har Bjørneboe lagt rammestykket fra nåtida. Ved at handlinga legges på to tidsplan, får Bjørneboe fram at autoritetene er evige. Det er de samme autoritetene som hindret Semmelweis i forrige århundre som i dag hindrer studentene. Ekstra tydelig blir dette i "etterspillet", når politiet gjenoppretter ro og orden. Denne bruken av rammeskuespill svekker ikke-illusjonseffekten i stykket, for illusjonen forskyves i ... Kjøp tilgang for å lese mer

Semmelweiss | Oppgaver

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.