Sekularisering av det norske samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sekularisering av det norske samfunn

Oppgaven tar for seg drøfting rundt sekularisering av det norske samfunnet.

Utdrag

Det norske samfunnet i dag sies å være sekularisert, mens andre mener at religion fremdeles spiller en stor rolle i samfunnet.
I denne besvarelsen skal jeg drøfte disse påstandene.

Kong Olav den Hellige ble konge i Norge ved å kjempe i mot og beseire mektige høvdinger i Norge på begynnelsen av 1000-tallet. Som konge gjorde Olav den Hellige det til sin oppgave å kristne Norge. Den hellige kongen ble drept ved slaget på Stiklestad i 1030, og den mest betydningsfulle kirken for oss i dag, Nidarosdomen, ble oppreist over hans grav.
På denne måten ble kristendommen ført inn på en meget radikal måte i Norge, i form av at folk måtte bli tvunget for å gå inn i den kristne tro, og om man ikke trodde ble man drept.
Fra den tid av og frem til det moderne samfunnet vi lever i nå, forble kristendomsreligionen sterk i Norge. Man fulgte de levemåtene og de verdiene Bibelen sa man skulle følge. I dag er religionen i Norge mer eller mindre satt opp som en buffé. Man plukker ut de delene av bufféen som man vil ha og liker, men velger å hoppe over det som en ikke synes noe om. Ja... Kjøp tilgang for å lese mer

Sekularisering av det norske samfunn

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 10.06.2014
  God hjelp til muntlig eksamen, takk skal du ha!
 • 17.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra, hjalp under norsk skrive stil!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra tekst!!!!!!
 • 22.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra innhold og god drøfting