Sammenligning av step-up mot knebøy for utvikling av løpshurtighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 3. år
  • Annet
  • 5
  • 22
  • 6333
  • PDF

Sammenligning av step-up mot knebøy for utvikling av løpshurtighet

Bachelor oppgaven min i kroppsøving. (HINT Levanger).

Hjemmeeksamen BFKR0106 062
Bachelorfordypning i kroppsøving: Bacheloroppgave

Denne oppgaven vil se på to forskjellige styrkeøvelser og deres påvirkning av løpshurtighet. Øvelsene er step-up og knebøy. 6 fotballspillere i fra 3 divisjon deltok i undersøkelsen, hvor den ene gruppen trente to økter i uken med step-up på 40% av 1 RM, mens den andre gruppen trente 40% av 1 RM med knebøy. Begge løftet 5x 6 reps. Utøverne deltok før treningsperioden på en 10 og 30 meters hurtighetstest. Etter 4 uker med trening ble de på nytt testet. Grunnen til at oppgaven ble valgt er at det finnes så mange som trener knebøy for å bli hurtigere. Oppgaven har ingen mål om å sette knebøy i et dårlig lys, men det er interessant å se på om det finnes andre øvelser som er like bra eller bedre i forhold til løpshurtighet. Dere får også innsyn i hva skjer under eksplosiv trening med faginnhold for eksplosiv styrketrening, spesifisitet, strech shortening cykle og hvorfor styrketrening er viktig. Du vil også bli kjent med hvordan en test gjennomføres.

Innhold

Hjemmeeksamen 1
1. innledning 3
2. teori 3
2.1 hvorfor er styrke viktig? 3
2.2 hvordan foregår eksplosiv styrketrening? 4
2.3 spesifisitet 5
2.4 stretch shortening cycle (ssc) 8
2.5 kontakttid i bakken 9
2.6 knebøy trenger ikke å ha positiv effekt på løpshurtighet 11
3.0 problemstilling 12
4.0 metode 13
4.1 forsøkspersoner 13
4.2 instrumenter og apparater 13
4.3 hurtighetstest 14
4.5 1 rm testing 14
4.6 knebøy 16
4.7 step-up 17
4.8 treningsperioden 19
4.9 posttest 19
5. resultater 19
6 drøfting 20
7. konklusjon 22
Kilder 22

Utdrag

3.0 PROBLEMSTILLING
Hva gir størst utvikling på løpshurtighet av øvelsene step-up og knebøy?

4.0 METODE
6 fotballspillere i fra 3 divisjon deltok på undersøkelsen, hvor den ene gruppen trente to økter i uken med 40% av 1 RM på step-up, mens den andre gruppen trente 40% av 1 RM på knebøy. Begge løftet 5x 6 reps. Utøverne deltok før treningsperioden på en 10 og 30 meters hurtighetstest. Etter 4 uker med trening ble de på nytt testet på hurtighetstesten... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av step-up mot knebøy for utvikling av løpshurtighet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.