Sammenligning av katolsk og ortodoks kirke 10.kl

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammenligning av katolsk og ortodoks kirke 10.kl

Oppgaven inneholder informasjon om særpreget ved det to retningene: Katolsk og ortodoks kristendom blir sammenlignet.

Lærers kommentar

Du gjør rede for særpreget ved religionene. Reflekterer med utgangspunkt i faglig innsikt. Du definerer og ser sammenhenger. Du bruker eksempler for å argumentere og underbygger påstander. Dette er en svært god besvarelse

Elevens kommentar

Jeg vil veldig gjerne motta kommentarer, dette skyldes en mulig eksamen senere i år. Hvis jeg trekker RLE som eksamensfag, vil jeg ha et optimalt grunnlag, og trenger derfor din hjelp, både i form av ris og ros. På forhånd takk.

Innhold

Den katolske kirke
Den ortodokse kirke
Kilder

Utdrag

Den katolske kirke er en trosretning innen kristendommen. Ordet katolsk kommer fra gresk, og betyr “universell, for alle mennesker”. Hvis man ser på antall katolikker i verden, 1,15 milliarder medlemmer, stemmer dette godt. I Norge stiller den katolske kirke relativt svakt, dette skyldes en protestantisk dominans. Likevel innehar den katolske kirken en god del medlemmer, femti fem tusen nordmenn er medlem av den katolske kirken. Katolisismen er den største retningen innen kristendommen. Den katolske kirke er spredt over hele verden, grunnet misjonærer og kolonier. I Nord- og Sør-Amerika finnes rundt fem hundre og tjuefem katolikker, derimot finnes “kun” 285 millioner katolikker i Europa. Mer enn en tredjedel av Europas befolkning er medlemmer av den romersk-katolske kirke.

Hvis man regner på det, kommer en fram til at en av syv mennesker på jorden er katolikker. Med et slikt utgangspunkt, må det være rom for uenigheter og forskjeller. Til tross for dette, er den katolske kirke en gruppe som er godt sammensatt. Fire ting er felles for alle katolikker, og det er troslæren. Bibelen som er den høyeste sannhet, troen på den treenige Gud, som består av Gud, Den Hellige Ånd og Jesus.Tradisjoner
er også en stor del av den katolske kirke... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av katolsk og ortodoks kirke 10.kl

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  meget bra. Utfyllende og forståelig
 • 05.10.2012
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  herlig! denne stilen er superbra
 • 04.03.2015
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Denne stilen var megetbra og jeg kommer til å dra god nytte av denne til prøve muntelig
 • 05.06.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  kom opp i muntlig i rle:) den er til stor hjelp