Sammenligning av jordskjelvet i Haiti og jordskjelvet i Chile

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 5
 • 4
 • 1220
 • PDF

Sammendrag: Sammenligning av jordskjelvet i Haiti og jordskjelvet i Chile

Geografieksamen - Notater
I denne oppgaven skal jeg sammenligne jordskjelvet i Haiti og jordskjelvet i Chile. For at dette skal være mulig, velger jeg å først forklare raskt om hvordan jorden er oppbygd og hvordan platetektonikk fungerer.

Muntlig eksamen

Lærers kommentar

Minusen med fremføringen var at jeg var lite revet fra manus.

Elevens kommentar

Bra innhold, men kunne godt hatt litt mer om samfunnsproblemene i landet.

Innhold

Platetektonikk
Jordskjelv
Jordskjelvet i Haiti
Jordskjelvet i Chile

Utdrag

Platetektonikk er vitenskapen om jordskorpens bevegelse. Skorpen består i hovedsak av 14 plater, som er i bevegelse alle sammen. En plate er et stort stykke av jordas overflate. Platen består av jordskorpen og de øverste 100 km av mantelen.
Det ble mye snakk om platetektonikk i begynnelsen av 1900-tallet da Wegner kom ut med hypotesen om at alle kontinentene en gang hadde hengt sammen, Pangea. Lettere ble det å tro på denne hypotesen senere, da Harry Hess sa at også havbunnsplatene beveger seg. Det var altså slik vi fikk hypotesen vår om hvordan kontinentene står i dag.
Det er konveksjonsstrømmene som holder det hele i gang. Konveksjonsstrømmene blir kalt for selve motoren til all platedrift. Strømmene tar med seg varme strømmer fra den nedre mantelen, og går oppover til den ytre mantelen. Ved den ytre mantelen er det kaldere, som gjør at den størkner og det blir tyngre. Når det blir tyngre, synker... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av jordskjelvet i Haiti og jordskjelvet i Chile

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.01.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Dette var en svært god oppgave, som besvarte viktige spørsmål knyttet til jorda! Oppgaven viste stor mestring overnfor diskusjon av problemene etter store jordskjelv.
 • 26.03.2012
  Hjalp meg mye til eksamen!