Sammenligning | demografi i Sør-Afrika og Marokko

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 6
  • 3
  • 1265
  • PDF

Sammenligning | demografi i Sør-Afrika og Marokko

Denne oppgaven inneholder en sammenligning av den den demografiske overgangen til Sør-Afrika og Marokko. Jeg går litt mer i dybden der jeg har skrevet mer om den forventet levealderen, fødselsraten, dødsraten og urbaniseringen til Sør-Afrika og Marokko, mens jeg sammenligner underveis.

Den hører til boka "GEOGRAFI"

Lærers kommentar

Du er flink til:
gjøre rede for hovedtrekkene i den demografiske overgangsmodellen.
Å gjøre rede for faktorer som påvirker et lands utvikling og finne kjennetegn på et lands utvikling og fra dette plassere det i en fase av den demografiske overgangsmodellen.
Å drøfte den framtidige utviklingen til landene og peke på viktige faktorer som vil påvirke utviklingen.

Elevens kommentar

Det hadde vært bra med litt flere figurer, tabeller og grafer som illustrasjoner.

Utdrag

Sør-Afrika er et land med nesten 50 millioner mennesker og det bor 75 % mørke, 15 % hvite og 10 % asiatiske i landet. Mens Marokko i dag har et innbyggertall på omtrent 35 millioner mennesker, noe som gjør Marokko til det fjerde mest befolkede, arabiske landet. På 1800-tallet slet Marokko og Sør-Afrika med fattigdom, sykdommer og naturkatastrofer, marokkanerne på den tiden ble ikke mer enn 30-35 mår-gamle, mens sør-afrikanerne ble opptil 40 år gamle. Marokko hadde en høy dødsrate, men på den andre siden også en høy fødselsrate som førte til at befolkningen holdt seg moderat. Sør-Afrikas fødselsrate og dødsrate derimot svingte fram og tilbake i fase 1 på den demografiske overgangen. Siden Sør-Afrika var et land med stor dødelighet, var det nødvendig med en yngre befolkning Barn måtte jobbe for å hjelpe familien, derfor kunne de ikke får noe utdanning som da kan føre til at landet ikke utvikler seg videre. Marokko var på det stadiet i fase 1 i over 100 år, høy fødselsrate med en høy dødsrate som førte til som sagt en moderat befolkning... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning | demografi i Sør-Afrika og Marokko

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Sammenligning | demografi i Sør-Afrika og Marokko, har også lastet ned