Sammenligning av Jesus og Aristoteles

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 3
  • 1695
  • PDF

Discussion: Sammenligning av Jesus og Aristoteles

Oppgave i religion og etikk som tar for seg den bibelske personen Jesus og filosofen Aritstoteles. Oppgaven ser på hvilken betydning disse personene har hatt på blant annet kristendommen og den filosofiske tenkning.

Problemstilling:
Hvem var Jesus og Aristoteles og hvilken betydning har dette hatt i ettertid?

Utdrag

Korset, kristendommens hovedsymbol er opprinnelig knyttet til død. I Romerriket var korsfestelsen en vanlig henrettelses metode. Den dømte blir spikret fast til et kors og reist på en offentlig plass til skrekk og advarsel. Det var kristendommens hovedperson, Jesus fra Nasaret ble henrettet slik ca. 30 år e.kr. Derfor er korset et kristent symbol i dag. I dag finner vi det igjen på dødsannonser og graver. I følge kristen tro ble Jesus korsfestet fredag i den jødiske påsken, men stod opp igjen den tredje påske-søndag. Derfor er søndag en helligdag i kristendommen. Korset utrykker død, men gir liv – i lidelsen og nederlag tror kristne på at det ligger gjemt en gudekraft som får alt til å sny seg. Dette gjør korset til også et håpsymbol i kristendommen.

Hvem var jesus? Hva gjorde han? Etter å ha lest litt og tolket noen tekster kan jeg si at jeg har tolket det slik at utgangspunktet for alt var å vise at Gud elsket alle menneskene han skapte. Det stod også i det gamle testamentet at en frelser, en messias skulle komme til vår verden og forkynne, og frelse oss. Med dette hadde Jesus bekreftet det som var skrevet i det Gamle testamentet, om Gud som skaper (Matteus 19,4), himmelens og jordens herre (Matt 11,25)... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av Jesus og Aristoteles

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.