Sammenlignende analyse | "Kimen" og "Menneske og maktene"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 3. år
 • Annet
 • 5
 • 10
 • 3596
 • PDF

Romananalyse: Sammenlignende analyse | "Kimen" og "Menneske og maktene"

Sammenlignende litterær analyse av romanene "Kimen" av Tarjei Vesaas og "Menneske og maktene" av Olav Duun. Det ses på de to romanenes likhetstrekk og forksjeller i forhold til tematikk, form og komposisjon.

Oppgaven er skrevet i faget norsk på høyskolenivå.

Innhold

Litteraturoppgave til hjemmeeksamen.
Sammenliknende litterær analyse av Menneske og maktene og Kimen.
Kilder:
Primærlitteratur:
Sekundærlitteratur:

Utdrag

I denne oppgave skal det presenteres en sammenliknende litterær analyse av romanene Menneske og maktene av Olav Duun, og Kimen av Tarjei Vesaas. Verkene har flere likhetstrekk i komposisjon, form, tematikk med mer, og derfor vil også analysen i hovedsak ta for seg de trekk som er felles for romanene. Store deler av analysen vil også være konsentrert spesielt om rammefortellingen i Menneske og maktene i forhold til Kimen, fordi det er her man finner spesielt mange fellestrekk. Fordi dette er en sammenliknende analyse vil det i tillegg være naturlig å vektlegge de noe mer overordnede analytiske elementer og ikke foreta en dybdeanalyse.

Menneske og maktene ble utgitt i 1938, og Kimen i 1940. De har med andre ord blitt til i en tid preget av sterk uro, økende pessimisme og trussel om en ny verdenskrig. Derfor har også romanene i flere tilfeller blitt analysert allegorisk i forhold til perioden de er skrevet. Men i denne analysen vil det ikke bli foretatt en slik tolkning fordi det ikke umiddelbart finnes klare og entydige elementer som underbygger dette. Dessuten vil romanene med fordel kunne leses i et mer generelt allegorisk perspektiv uten å bli knyttet til tid og sted. Dermed blir tematikken i romanene noe som angår oss alle. Allikevel er det vært å merke seg at forfatterne, naturlig nok som alle andre, var preget av den uroen som hersket, og at dette også kom til syne i forfatterskapet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenlignende analyse | "Kimen" og "Menneske og maktene"

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 16.10.2017
  Skrevet av Student på 1. år
  Et par skrivefeil, litt korte avsnitt som kunne vært utdypet mer. Ellers en veldig grei tekst.
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra sammenlignende analyse! Denne var til stor hjelp!
 • 19.02.2014
  Hjalp mye til særemnet!
 • 13.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg masse om å lage en analyse av kimen! ;)