Pareto 1 av Steinar Holden | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 3908
 • Word2003

Pareto 1 av Steinar Holden | Sammendrag

Her har du et sammendrag av læreboken Pareto 1 av Steinar Holden. Sammendraget tar for seg flere av kompetansemålene i faget Samfunnsøkonomi 1, og gjør på en oversiktlig måte rede for kapittel 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 16 i Pareto 1. Oppgaven er til god hjelp før en muntlig eksamen.

Innhold

Kapittel 2
Kapittel 4
Kapittel 6
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 16

Utdrag

Markedsmekanismen: Dersom etterspørselen er større enn tilbudet, dvs at det er et etterspørselsoverskudd vil de som ikke får tak i produktene by opp prisen. Da beveger prisen seg mot likevekten i markedet.

Dersom tilbudet er større enn etterspørselen (tilbudsoverskudd) vil de bedriftene som ikke får solgt produktene sine sette ned prisen. Lavere pris vil føre til at etterspørselen etter varen øker samtidig som at tilbudet blir mindre. Prisen beveger seg da mot likevekten i markedet.

På kort sikt er etterspørselen etter mange produkter uelastisk som en følge av at det er vanskelig å finne alternative produkter på kort tid. Økt pris fører av den grunn bare til en liten endring i etterspørselen.
På lengre sikt er det derimot mulig å finne andre løsninger eller tilpasser seg slik at behovet for produktet blir mindre. Dermed blir etterspørselen mer elastisk på lang sikt.

På kort sikt er tilbudet etter mange produkter uelastisk. Høy pris vil gjøre det lønnsomt for bedriften å øke produksjonskapasiteten og tilbudskurven blir dermed slakere på lang sikt... Kjøp tilgang for å lese mer

Pareto 1 av Steinar Holden | Sammendrag

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra sammendrag for å besvare kompetansemålene de har valgt å skrive om =), Kunne ha svart utfylt på den gjør rede for arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor..
 • 25.05.2013
  Skrevet av Student på 1. år
  LItt kort iforhold til sammendraget til Samfunnsøkonomi 2. Men det er kort og presist, akkurat det jeg trenger! Tusen takk
 • 01.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette sammendraget tar seg av viktige kompetansemål.
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  tar for seg kompetansemålene som jeg trengte til eksamen.