Kjemi: Sammendrag om kretsløp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Kjemi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 1235
  • PDF

Kjemi: Sammendrag om kretsløp

Sammendrag om kretsløp til KJEMI 2, Vg3. Kommer blant annet inn på kretsløpet på jorda og dens fire reservoarer: atmosfæren, geosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Innhold

STOFFER I KRETSLØP
Nitrifikasjon
Fosforkretsløpet:

Utdrag

STOFFER I KRETSLØP - utvekslingen av grunnstoffer i fri tilstand eller kjemiske forbindelser mellom Jordas 4 reservoarer: Atmosfæren: det tynne laget av gasser som dekker jordas overflate Geosfæren: det faste området av jorda som skaffer oss brensel, mineraler og mat, inngår i miljøprosesser.

Hydrosfæren: først og fremst havet, men også vann, elver, isbreer, vanndamp, og grunnvann Biosfæren: alt levende på jorda.

Antropogene(menneskeskapte)aktiviteter kan påvirke andre naturlige kretsløp ved å bryte inn i f eks karbonets naturlige kretsløp(olje og petroleum som energikilder.Grunnstoffene i reservoirene forekommer oftest som kjemiske forbindelser, O som vann, i jordskorpa som silikater(biosfærens 53%omf vannmolekyler og org forb)... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi: Sammendrag om kretsløp

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.